CulinariuM®AS

Strategisk Ledelse

 

  • Er kjøkkenledelsen pålagt å utarbeide strategi- og virksomhetsplan for driften ?

 

  • Er denne planen endret i takt med omgivelsene ?

 

  • Har medarbeiderne tilstrekkelig kunnskap og følelse av eierskap til virksomhetsplanen ?

 

  • Har kjøkkenledelsen tilstrekkelig tid til å være pådriver for dette ?

 

  • Blir dette arbeidet tilstrekkelig prioritert i den løpende driften ?

 

  • Brukes strategi- og virksomhetsplanen som verktøy for operative planer og budsjetter ?

 

  • Har kjøkkenet etablert et system for kvalitet- og produktutvikling ?

 

  • Har kjøkkenet etablert et lokalt system for opplæring ?

 

Ble ett eller flere spørsmål besvart med nei ?

Ta kontakt for en uforbindtlig samtale !

 

CulinariuM`s filosofi på dette området er at kjøkkenets ledelse og medarbeidere selv skal ha eierskap i strategivalg og planer. CulinariuM er en aktiv "coach" i denne prosessen, og bidrar derved til at strategiarbeidet får den nødvendige fremdrift. Det kan være en fordel at CulinariuM vil kunne se kjøkkendriften og utfordringene fra utsiden

 

 

© 2013 CulinariuM. All Rights Reserved.

 

Nettløsning og design er levert av MonoDesign